ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

10 Π.Μ. ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ