Kοινή Διακήρυξη Κομμάτων της Αριστεράς για τις Ευρωεκλογές

Το παρακάτω κείμενο εγκρίθηκε σε σύσκεψη που διοργανώθηκε από το ΑΚΕΛ. Στη συνάντηση πήρε μέρος και το ΚΚΕ αλλά δεν υπογράφει την κοινή ανακοίνωση (την οποία μεταξύ άλλων, υπογράφει το ΚΚ πορτογαλίας που είναι το "πιο κοντινό" στο ΚΚΕ κόμμα). Δεν γνωρίζουμε σε ποιά ακριβώς σημεία διαφώνησε το ΚΚΕ, αλλά σίγουρα είναι ένα ακόμα βήμα προς τον πλήρη απομονωτισμό.

Η Ευρώπη διέρχεται μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις του καπιταλισμού που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις και κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους λαούς.

Mία κρίση που είναι το αποτέλεσμα των νεο-φιλελεύθερων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - κατοχυρωμένες μέσα στις Συνθήκες και στη Στρατηγική της Λισαβόνας - της προώθησης της ανεξέλεγκτης ελεύθερης διακίνησης του κεφαλαίου, της φιλελευθεροποίησης των αγορών και την αυξανόμενη τάση κυριαρχίας του χρηματοπιστωτικού τομέα σε βάρος της πραγματικής οικονομίας. Της μείωσης των δημοσίων επενδύσεων, για τη εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης μέσω της απώλειας της αξίας μισθών και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και της πίεσης προς τη φιλελευθεροποίηση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων οργανισμών.

Πολιτικές που προωθούν τη συσσώρευση κολοσσιαίων κερδών από τις μεγάλες και χρηματοοικονομικές ομάδες, το σχηματισμό μεγάλων μονοπωλίων και τη χειροτέρευση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των λαών.

Τα μέτρα, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόσφατα υιοθετήσει και εφαρμόζονται από τις περισσότερες κυβερνήσεις, έχουν ως βασικό στόχο τους να κοινωνικοποιήσουν τις απώλειες και να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών και χρηματοοικονομικών ομάδων.

Αυτά τα μέτρα συνοδεύονται από μια έντονη φιλολογία κυβερνήσεων και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους υπερέχουν οι συντηρητικοί, οι σοσιαλδημοκράτες και οι δεξιοί πράσινοι που επιδιώκουν τη συγκάλυψη των ευθυνών τους για τις νέο-φιλελεύθερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβάλλοντας μια ψεύτικη αποστασιοποίηση από το νέο-φιλελευθερισμό, αλλά διατηρώντας τις πολιτικές τους κατευθύνσεις στη λεγόμενη "επανίδρυση του καπιταλισμού". Αλλά η ίδια η ουσία του καπιταλισμού δεν μπορεί να αλλάξει, να ρυθμιστεί και να εξανθρωπιστεί. Απόδειξη αυτού αποτελεί η διαδικασία ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Στρατηγική των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, και η ενσωμάτωση των πτυχών της στρατιωτικοποίησης, της πολιτικής επέμβασης και παρεμβάσεων στην «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας».

Παράλληλα, μη-σεβόμενοι τη δημοκρατική και κυρίαρχη θέληση όπως αυτή εκφράστηκε μέσω των δημοψηφισμάτων από το Γαλλικό, Ολλανδέζικο και Ιρλανδικό λαό, επιμένουν για μια πιο νέο-φιλελεύθερη και στρατιωτικοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω από την ηγεμονία των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό καταγράφεται μέσα από την επίμονη προσπάθεια για να παρακαμφθεί η απόρριψη της Συνθήκης της Λισαβόνας στο Ιρλανδικό δημοψήφισμα του 2008.

Είναι με τον αγώνα των εργαζομένων και των λαών που μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και για να ανοίξουν οι δρόμοι για την αναγκαία αλλαγή, απορρίπτοντας ότι εκείνοι που υποφέρουν περισσότερο θα πρέπει να είναι αυτοί που θα πληρώσουν τις συνέπειες της κρίσης. Μέσα από τον αγώνα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, περισσότερη δημοκρατία, συνεργασία και ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Τα κόμματα που υπογράφουν την έκκληση έχουν ως στόχο να δώσουν σε αυτόν τον αγώνα φωνή μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με άλλα δημοκρατικά αριστερά και βόρεια πράσινα κόμματα και σε στενή συνεργασία με κοινωνικές οργανώσεις και κινήματα.

Οι καιροί θέτουν μπροστά τους εργαζόμενους και λαούς μια μεγάλη πρόκληση: τη επίτευξη ενός ριζικού κοινωνικού μετασχηματισμού και το ξεπέρασμα της εκμετάλλευσης και καταπίεσης.

Ως συνέχεια προηγούμενων δεσμεύσεων, οι εκλογές του Ιουνή 2009 για το Ευρωκοινοβούλιο αποτελούν για μας, τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, μια ευκαιρία για να επαναβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν εκείνες οι εναλλακτικές πολιτικές απέναντι στις νέο-φιλελεύθερες και μιλιταριστικές πολιτικές της ΕΕ.

O στόχος είναι μια Ευρώπη της συνεργασίας, κοινωνικής προόδου, ισότητας που να προωθεί το περιβάλλον, να σέβεται τη δημοκρατία, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και της ειρήνης. Μόνο μια άλλη πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει σε αυτό.

Για αυτό το λόγο, επαναβεβαιώνουν την απόρριψη της Συνθήκης της Λισαβόνας και απαιτούν όπως το κείμενο παραμεριστεί, αφού θεσμοποιεί το νέο-φιλελευθερισμό και στρατιωτικοποιεί την ΕΕ μέσα στα πλαίσια του NATO, υιοθετεί μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην "ασφάλεια" για τα εσωτερικά ζητήματα στις χώρες της ΕΕ και βρίσκεται σε αντίθεση με την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή, κοινωνική πρόοδο και για ένα καινούργιο ρόλο για την Ευρώπη στο κόσμο.

Τα Kόμματα που υπογραφούν αυτή τη Διακήρυξη είναι φορείς αυτών των αξιών και αυτών των απαιτήσεων. Επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα τους να δράσουν για μια διαφορετική Ευρώπη που θα λαμβάνει υπόψη αποτελεσματικά τις κοινωνικές και δημοκρατικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις για ειρήνη και αλληλεγγύη οι οποίες απoτελούν και τις νόμιμες προσδοκίες των λαών. Στην πάλη για μια διαφορετική Ευρώπη, εμείς προτείνουμε να εργαστούμε πάνω στους ακόλουθους τέσσερεις βασικούς άξονες προτάσεων:

Για μια Ευρώπη της απασχόλησης με δικαιώματα και για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των εργαζομένων και λαών

- Για αύξηση της αξίας των μισθών, δηλαδή των εθνικών κατώτατων μισθών, για κοινωνική προστασία, για απεργιακά επιδόματα, σχέδια αφυπηρέτησης και συνταξιοδότησης, για μια δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, ενάντια στο αυξανόμενο οικογενειακό χρέος και για ένα κίνητρο για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και μόρφωση,

- Για την απόρριψη της προτεινόμενης Οδηγίας για το χρόνο εργασίας, για το τερματισμό της φιλελευθεροποίησης της αγοράς εργασίας, για τη δημιουργία και προώθηση θέσεων εργασίας με δικαιώματα, και για μια πολιτική πρώτης απασχόλησης στη βάση της ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας, για την προώθηση της δημόσιας απασχόλησης όπου χρειάζεται, της εξάλειψης πρόσκαιρων θέσεων εργασίας και της μείωσης του χρόνου εργασίας χωρίς την απώλεια μισθού.

- Για την ενίσχυση των δημόσιων οργανισμών και των δημόσιων επένδυσεων στις κοινωνικές υποδομές που να διασφαλίζουν αξιοπρεπή στέγαση, υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση για όλους.

- Για την ανατροπή των διαδικασιών της φιλελευθεροποίησης και ιδιωτικοποίησης, για ένα ενισχυμένο ρόλο των δημόσιων οργανισμών στους στρατηγικούς τομείς και πεδία, δηλαδή στο χρηματοοικονομικό τομέα, στο τομείς της ενέργειας, επικοινωνίας, μεταφορών, αναπτυσσόμενα σύμφωνα με τις ανάγκες, της συνεργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για την προώθηση της δημόσιας επένδυσης στην έρευνα.

Για μια Ευρώπη της οικονομικής και κοινωνικής προόδου

- Για τη υπεράσπιση των παραγωγικών τομέων και της απασχόλησης, δηλαδή εκείνων των τομέων που είναι πιο ευάλωτα στην κρίση και εκείνων με δυνατότητα για οικολογικά και οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη, μεταρρυθμίζοντας ριζικά τις κοινές πολιτικές για τη γεωργία και της αλιείας, διασφαλίζοντας τη ασφάλεια τροφίμων και τη κυριαρχία της κάθε χώρας, προωθώντας δημόσια έργα και υποστηρίζοντας μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις, συνεργατικούς οργανισμούς και τη τοπική αυτοδιοίκηση, επικεντρώνοντας τα κοινοτικά ταμεία προς αυτήν την κατεύθυνση και διορθώνοντας περιφερειακές ανισότητες,

- Για μέτρα υπεράσπισης ενάντια στις επιθετικές εξαγωγές ή το ντάμπιγκ, επαναφέροντας ασφαλιστικές διατάξεις όπου κρίνεται αναγκαίο,

- Για τη εφαρμογή μέτρων που θα τερματίσουν τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, δηλαδή καθιστώντας την παροχή κοινοτικής βοήθειας υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων, όπως τη προστασία της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης.

- Για μια νέα πιστωτική πολιτική που θα ανταποκρίνεται στην κατάσταση των καταχρεωμένων οικογενειών με κατοικίες και των μικροεπιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες από το στραγγαλισμό της εσωτερικής αγοράς και των ψηλών τιμών των παραγωγικών παραγόντων,

- Για πολιτικό έλεγχο και εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για βαθειά αναθεώρηση των νομισματικών πολιτικών έτσι που να ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την άμεση αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και την αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας, αντικαθιστώντας τη με ένα Σύμφωνο για τη Κοινωνική Πρόοδο και Απασχόληση, για να έχουν τα κράτη-μέλη το δικαίωμα ρύθμισης των ψηλών τιμών, ιδιαίτερα εκείνων των βασικών αγαθών και προϊόντων,

- Για το τερματισμό του καθεστώτος των φορολογικών παραδείσων και της μη-ρυθμισμένης ελεύθερης διακίνησης του κεφαλαίου και τη απόρριψη, και φορολόγηση της διακίνησης του κερδοσκοπικού κεφαλαίου,

- Για τη χρήση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού που, δεδομένης της δίκαιης κατανομής της κάθε χώρας με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της, θα δίνει προτεραιότητα σε πολιτικές πραγματικής σύγκλισης, με βάση την κοινωνική πρόοδο και τη διασφάλιση και προώθηση της δυνατότητας της κάθε χώρας, τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για μια Ευρώπη με δημοκρατία, δικαιώματα και ισότητα,

ενάντια σε όλες τις διακρίσεις

- Για το σεβασμό της θέλησης των λαών και την επέκταση των δικαιωμάτων των πολιτών, για το έλεγχο των Κοινοτικών αποφάσεων μέσο της δημοκρατικής συμμετοχής και ενισχυμένο ρόλο των εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου.

- Για το δικαίωμα άσκησης έλεγχου από τους εργαζομένους, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και κοινωνικές οργανώσεις της χρήσης των δημόσιων ταμείων, της διαχείρισης οικονομικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένου πολυεθνικών εταιριών και των σχεδίων απόλυσης. Αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό με διαδικασίες εκδημοκρατικοποίησης στους χώρους εργασίας, στις περιφέρειες, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Για το σεβασμό των δικαιωμάτων, ελευθερίων και εγγυήσεων των πολιτών και τη σθεναρή απόρριψη των πολιτικών και μέτρων που στο όνομα της ασφάλειας τα απειλούν ή τα περιορίζουν, με πρόσχημα τη καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δε συνεπάγεται προώθηση πολέμων και κουτσούρεμα της ελευθερίας ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αντίθετα την ενίσχυση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

- Για την προς τα πάνω εναρμόνιση των κοινωνικών επιπέδων και της νομοθεσίας και τη νομική εφαρμογή της αρχής της μη-οπισθοδρόμησης.

- Για την ισότητα των φύλων στην εργασία ξεκινώντας με την ίση αμοιβή για ίση εργασία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

-Για προστασία ενάντια στη διάκριση με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό,

- Για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και της νεολαίας, ενάντια στην παιδική εργασία,

- Για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των αναπήρων,

- Για το σεβασμό και ενίσχυση των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων, ιδιαίτερα στα πλαίσιο του δικαιώματος στην εργασία, το δικαίωμα της μόρφωσης και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, που προϋποθέτει τη απόρριψη των μέτρων που λαμβάνονται στο όνομα της ασφάλειας, της καταπιεστικής και εκμεταλλευτικής "Ευρώπης-Φρουρίου" και των μηχανισμών του όπως την Οδηγία Επιστροφής,

- Για το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων,

- Για τη καταπολέμηση όλων των μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας, σεξισμού, διακρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους, νέο-φασισμού, σωβινισμού, εθνικισμού, αντί-κομμουνισμού και ενάντια σε όλες τις μορφές μη-ανοχής ή αυταρχικών και αντί-δημοκρατικών πρακτικών,

- Για το σεβασμό της πολιτιστικής διαφορετικότητας και ταυτότητας και τη διασφάλιση του δικαιώματος της πρόσβασης στο πολιτισμό, προωθώντας τον πολιτισμό στα πλαίσια των ανοιχτών κοινωνιών, της συνεργασίας και ισότητας ανάμεσα στους λαούς,

- Για συνεργασία στη αποτροπή και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, λαθρεμπορίου όπλων, εμπόριο ναρκωτικών και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενάντια στα διεθνή δίκτυα οικονομικού και χρηματοοικονομικού λαθρεμπορίου, πορνείας και σωματεμπορίου.

Για μια Ευρώπη που προωθεί τη ειρήνη και αλληλεγγύη

με όλους τους λαούς του κόσμου

- Για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του Xάρτη των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών της κυριαρχίας και μη-επέμβασης, του δικαιώματος των λαών για αυτό-διάθεση και ανεξαρτησία, της ειρηνικής επίλυσης διεθνών συγκρούσεων. Για το σεβασμό της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας των Kρατών και ενάντια στην αναγνώριση της αυτό-διακηρυχθείσας ανεξαρτησίας της Σέρβικης επαρχίας του Kοσόβου,

- Για τη απόρριψη της στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στη επέκταση του NATO προς την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Για την κατάργηση των πολιτικό-στρατιωτικών συνασπισμών, για αφοπλισμό, την απαγόρευση της κατασκευής ή χρήσης πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής, προωθώντας τη πλήρη και ολοκληρωτική κατάργηση τους, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για αφοπλισμό, για την αυστηρή εφαρμογή της Συνθήκης Mη-Διάδοσης Όπλων, όπως και το σταδιακό περιορισμό μέσω διαπραγματεύσεων των συμβατικών οπλοστασίων και των στρατιωτικών δαπανών,

- Για την απόρριψη της στρατιωτικοποίησης του διαστήματος, ενάντια στην εγκατάσταση του "Εθνικού Αμυντικού Πυραυλικού" συστήματος στη Τσέχικη Δημοκρατία και Πολωνία, για τη δημιουργία αποπυρηνικοποιημένων ζώνων, για την κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων,

- Για την αποτελεσματική θέσπιση ενός συστήματος ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρώπη στη βάση των αρχών όπως καθορίζονται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι,

- Για τον τερματισμό της κατοχής του Ιράκ και Αφγανιστάν και για την αποκατάσταση της κυριαρχίας των αντίστοιχων λαών τους,

- Για την ίδρυση ενός κυρίαρχου, βιώσιμου και ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, πλάι-πλάι με το Ισραήλ, στα εδάφη που είχαν τεθεί υπό κατοχή το 1967, με πρωτεύουσα του την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

- Για την υποστήριξη της επανένωσης της Kύπρου και του λαού της, για μια λύση διζωνικής διαπεριφερειακής Ομοσπονδίας, όπως προνοούν τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των Συμφωνιών Kορυφής, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Για την υποστήριξη λύσης από τους Kυπρίους για τους Kυπρίους και την απόσυρση από τη Τουρκία των κατοχικών στρατευμάτων της, που θα οδηγήσει στην ειρήνη και σταθερότητα και σε ένα κοινό μέλλον ευημερίας για όλους τους Kυπρίους,

- Για τη μεταρρύθμιση και εκδημοκρατισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως ένα απαραίτητο βήμα για διεθνή συνεργασία, εκτιμώντας το ρόλο της Γενικής Συνέλευσης και των αποφάσεων της, απορρίπτοντας την κυριαρχία του NATO επί του OHΕ για ζητήματα ασφάλειας,

- Για το σεβασμό των αρχών της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου όλων των αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, της Διεθνούς Συνθήκης για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά, και Πολιτιστικά Δικαιώματα,

- Για τη ανάπτυξη πιο δίκαιων και ισότιμων διεθνών οικονομικών σχέσεων, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και ενέργεια και την προστασία αυτών των πόρων, ο αγώνας ενάντια στη φτώχεια και ασθένειες, την απόρριψη των καταστροφικών πολιτικών και υπαγορεύσεων των διεθνών χρηματοοικονομικών και εμπορικών οργανισμών (Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Παγκόσμιας Τράπεζας),

- Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Kιότο για το περιβάλλον, παρά τις ελλείψεις του και για την εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν εγκρίνει διάφορες Συναντήσεις Kορυφής οργανωμένες υπό την αιγίδα του OHΕ,

- Για τη διαγραφή του εξωτερικού χρέους των αναπτυσσόμενων κρατών και για πολιτικές δραστήριας υποστήριξης και αλληλεγγύης σε εκείνους τους λαούς, δηλαδή την παροχή τουλάχιστον του 0.7% του AΕΠ ως οικονομική βοήθεια σε αυτές τις χώρες,

- Για τη διαγραφή των Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών που προωθεί η ΕΕ, συγκεκριμένα των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, και για την προώθηση μιας πολιτικής συνεργασίας, με βάση την ισότητα, κύρια με τις Αφρικανικές και Λατινοαμερικάνικες χώρες.

Αλλάζοντας πορεία: μια διαφορετική Ευρώπη της συνεργασίας,

προόδου και της ειρήνης είναι εφικτή!

Υπάρχει μια πραγματική εναλλακτική λύση στις νέο-φιλελεύθερες και μιλιταριστικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτούν μια μόνιμη διεκδίκηση της δυνατότητας για μια Ευρώπη των εργαζομένων και των λαών και του στόχου της δημιουργίας νέων κοινωνιών με δικαιοσύνη και κοινωνική πρόοδο.

- Από τη Mέση Ανατολή μέχρι τη Λατινική Αμερική, σε ολόκληρο το κόσμο οι λαοί αγωνίζονται να είναι οι πρωταγωνιστές του παρόντος και του μέλλοντος τους. H αλληλεγγύη είναι η δύναμη μας.

- Οι πολιτικές δυνάμεις που υπογράφουν αυτή τη Διακήρυξη επαναβεβαιώνουν ότι ωρίμασε ο καιρός για ριζική αλλαγή που θα κάνει τους εργαζόμενους και τους λαούς, τους άνδρες και γυναίκες της Ευρώπης - και όχι τις αγορές και τις κυρίαρχες οικονομικές δυνάμεις, δηλαδή τις πολυεθνικές εταιρείες και το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο - το πραγματικό αντικείμενο και ευεργετούμενους των πολιτικών που εφαρμόζονται στο όνομα τους,

- Mία άλλη Ευρώπη είναι εφικτή με πιο πλατιούς και δυνατούς αγώνες ενώνοντας όλους εκείνους που σε κάθε χώρα απορρίπτουν τις πολιτικές του διευθυντηρίου των νέο-φιλελεύθερων και μιλιταριστικών πολιτικών και που θέλουν να εργαστούν μαζί, για το δημοκρατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας και για μια εναλλακτική λύση στην καπιταλιστική κοινωνία.

- Μία άλλη Ευρώπη που να σέβεται τις αξίες και τα ιδανικά των νέων, όπως εκφράζονται μέσα από τους αγώνες της σε όλη την Ευρώπη. Που θα προσφέρει στους νέους ευκαιρίες για ένα ελπιδοφόρο και προοδευτικό μέλλον. Μία Ευρώπη που να ανοίγει δρόμο για νέες προοπτικές, για προσωπικές και συλλογικές κατακτήσεις και για ένα κόσμο ειρηνικό για τις νέες γενιές.

- Ως κόμματα της Αριστεράς, είμαστε ένα συστατικό μέρος αυτού του κινήματος. Επαναβεβαιώνουμε ότι θέλουμε να δράσουμε μέσα και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, σε κάθε αγώνα για τη οικοδόμηση μιας άλλης Ευρώπης.

- Συνεπώς, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και αναπτύξουμε τη συνεργασία μας στα πλαίσια και στη βάση της εμπειρίας και της δουλειάς που διεξάγει η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αριστεράς-Bόρειας Πράσινης Αριστεράς (GUE-NGL). Σεβόμενοι τις διαφορετικές θέσεις, τις εθνικές μας ιδιαιτερότητες και αναζητώντας συγκλίσεις ανάμεσα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις που συνθέτουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ομάδας και επιδιώκοντας να εργαστούμε από κοινού για να αλλάξουμε την Ευρώπη, να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη των λαών, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ειρήνης.

Υπoγράφοντας αυτή τη Διακήρυξη, δεσμευόμαστε να υπερασπίσουμε αυτούς τους στόχους και κατευθυντήριες γραμμές στην κάθε μια χώρα μας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στην εκστρατεία για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2009 και στη συνέχεια μέσο των αντίστοιχων μας εκλεγμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κόμματα που στηρίζουν την Κοινή Έκκληση:

1 ΓΑΛΛΙΑ Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα

2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Η Αριστερά

3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα

4 ΙΣΠΑΝΙΑ Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανίας

5 ΙΣΠΑΝΙΑ Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας

6 ΙΤΑΛΙΑ Κόμμα Ιταλών Κομμουνιστών

7 ΙΤΑΛΙΑ Κομμουνιστική Επανίδρυση

8 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Πορτογαλικό Κομμουνιστικό Κόμμα

9 ΤΣΕΧΙΑ Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας και Μοραβίας

10 ΦΙΛΑΝΔΙΑ Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλανδίας

11 ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

12 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας

13 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΕΛ

14 ΑΥΣΤΡΙΑ Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: